நிர்வாகிகள்

A.ராஜாத்தி
நிர்வாக அறங்காவலர்
M.மணிகண்டன்
அறங்காவலர்
S .நடராஜன்
அறங்காவலர்
A .கணபதி
அறங்காவலர்
S .வேல்முருகன்
அறங்காவலர்
S.வேல்மணி
கௌரவ ஆலோசகர் (மீனாம்பிகா லாரி செட் உரிமையாளர்)
D.பொன்மணி குமரன்

கௌரவ ஆலோசகர்
(எஸ்.எஸ்.பி லாரி செட் உரிமையாளர்)

D.செந்தில் ஆறுமுகம்

கௌரவ ஆலோசகர்
(சிறந்த சமூக சேவகர்)

உறுப்பினர்கள்

1. P.ஆவுடையப்பன்
2. A.நாராயண மூர்த்தி
3. பிச்சையா
4. சந்திரன்
5. ஐயப்பன்
6. இசக்கி